Programma in hoofdlijnen
Dit symposium wil in vogelvlucht de ontwikkelingsweg van het Ik schetsen vanuit een aantal verschillende antroposofische gezichtspunten. Dit vindt plaats in plenaire sessies.

Wat maakt het Ik mee in de geestelijke wereld die voorafgaat aan de geboorte en hoe vervolgt de menselijke individualiteit zijn weg na de dood? Xandor Koesen-York zal ingaan op deze belangrijke processen in het leven tussen dood en nieuwe geboorte, een hemelse reis waarbij de mens na een terugblik op het voorgaande leven vanuit objectieve morele kwaliteiten opstijgt naar grote geestelijke hoogten en dan het hoogste punt bereikt in het ‘wereld-middernachtelijk-uur’, om vervolgens met nieuwe motieven weer terug te keren naar de aarde. Op deze grandioze heen- en terugreis worden zeven planeetsferen gepasseerd, waar karakteristieke engelwezens hun diensten bewijzen ten aanzien van onze innerlijke constitutie en toekomstige lichamelijkheid.

De twee poorten van het leven – de geboorte en de dood – gaan vergezeld van een sfeer van heiligheid en geheimzinnigheid. Ook aan deze levenspoorten zal bijzondere aandacht worden geschonken, enerzijds wat betreft de kant van het geboorteproces door Kapinga Mwamba (verloskundige) en anderzijds door Toke Bezuijen (verpleegkundige) die zal ingaan op het stervensproces.

Een dergelijk allesomvattende geestelijk perspectief kan leiden tot meer genuanceerde opvattingen ten aanzien van de mogelijkheid van bewuste levensbeëindiging, zoals we dat tegenwoordig tegenkomen in de problematiek van abortus en euthanasie. Een puur materialistische zienswijze zal hier anders naar kijken. Jaap van de Weg (arts) zal dit gevoelige onderwerp ter hand nemen.

Uiteraard mag ook de levensloop van de mens niet onbesproken blijven. Rudolf Steiner heeft aangegeven dat het zinvol is om hierbij perioden van telkens zeven jaar te onderscheiden die vooral in de begintijd gepaard gaan met opvallende lichamelijke veranderingen, zoals de tandenwisseling rond het zevende jaar en de puberteit rond het veertiende jaar (tegenwoordig soms ook wat eerder). In het algemeen worden deze perioden gekenmerkt door telkens weer nieuwe mogelijkheden ter ondersteuning van de levensweg. Jacques Meulman (psycholoog) zal aandacht schenken aan de geheimen van de levensloop in het kader van de Ik-ontwikkeling.

In onze biografie worden we ook geconfronteerd met de problematiek van ziekte en gezondheid. De antroposofische geneeskunde ziet een belangrijke rol weggelegd voor het Ik en ook voor wat door Rudolf Steiner de Ik-organisatie wordt genoemd. Zo zorgt ons immuunsysteem voor de integriteit van ons eigen lichaam. Dat is een taak voor de Ik-organisatie, waarbij de Ik-dimensie op een onbewust niveau werkzaam is. Duidelijk is dat de bewuste eigen regie over ons leven voor de gezondheid ook buitengewoon heilzaam is. Jeannette van der Schuit (huisarts) zal het belang van ziekte en gezondheid op de ontwikkelingsweg van het Ik vertolken.

Tenslotte is de vraag relevant op welke plaats de mens tegenwoordig binnen de totale ontwikkeling van de mensheid is aangeland. Rudolf Steiner spreekt van het tijdperk van de bewustzijnsziel, waarin het gaat om tot vrijheid en zelfstandigheid te komen op basis van versterkte bewustzijnskrachten, een tijdperk dat begin van de 15e eeuw zijn intrede deed en ruim tweeduizend jaar omvat. Zal de mens in die periode erin slagen om met zijn innerlijke, morele krachten de geestelijke kern van zijn Ik te wekken? Dat is een spannende opgave waarvoor we in deze tijd geplaatst zijn! Deze kern wordt het geestzelf genoemd. Jelle van der Schuit (muziektherapeut) zal ingaan op dit lonkende perspectief van de Ik-ontwikkeling die echter ook grote gevaren met zich meebrengt.

Met dit geheel hopen we vanuit een hoog gekozen standpunt de blik te verscherpen voor de bijzondere opgave van de mens en zijn geestelijke missie op weg naar vrijheid en zelfstandigheid die vanuit liefdeskrachten gestalte kan krijgen, een opgave die ook in de geest is van Michaël, de aartsengel van de Zon die traditioneel op 29 september wordt herdacht.

Kunstzinnige bijdragen
Gelet op de omvang van het programma is het goed om te zorgen voor voldoende kunstzinnige verademing. Xandor Koesen-York zal een Michaëlspreuk met de zaal spreken, Jelle van der Schuit zal een Michaëlslied met het publiek zingen. Tenslotte zal op twee momenten Inga York-Koesen een paar sprookjes vertellen in de sfeer van geboorte en dood.