Kosten en aanmelding

  • Als Deelnemer-ter-plekke bedragen de kosten voor dit congres € 100 (incl. koffie, thee & lunch). Studenten betalen € 50. Voor € 12 extra (€ 15 bij verzending naar het buitenland) kunt u desgewenst intekenen op het symposiumboekje (inclusief verzending). Er kunnen maximaal 200 deelnemers ter plekke meedoen.
  • Als Deelnemer-on-line betaalt u minimaal € 30. Vooraf krijgt u per e-mail een link toegestuurd, waarmee u online live het symposium kan volgen, maar ook achteraf op een door u gewenst tijdstip.
  • Wordt of bent u Vriend in 2024 van het Herfstcongres dan ontvangt u gratis het symposiumboekje. U kunt Vriend worden voor minimaal € 30.
  • Het hierboven al vermelde symposiumboekje bevat de teksten van de voordrachten; dit boekje zal in het voorjaar van 2025 worden uitgebracht. Kosten: € 12 voor adressen binnen Nederland, € 15 bij verzending naar het buitenland (inclusief verzending). Voor Vrienden van het Herfstcongres is het boekje gratis.
  • Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

U kunt zich aanmelden via de website www.herfstcongres.nl. Tijdens de aanmelding wordt u in de gelegenheid gesteld om direct online te betalen. Pas na betaling geldt de deelname als definitief.  U kunt er ook voor kiezen om het bedrag zelf te betalen op grond van de factuur die per e-mail wordt verstuurd als onderdeel van de aanmeldingsprocedure. De kosten kunnen dan worden overgemaakt op rekening met IBAN: NL49 INGB 0001 6080 77 t.n.v. Herfstcongres te Zoetermeer onder vermelding van het factuurnummer.