Thema
Dagelijks ervaren wij onze eigenheid als mysterieuze openbaring van ons eigen Ik: de kern van onze individualiteit op aarde. De aard van dit Ik is materieel niet te begrijpen. Het Ik toont een bovenzinnelijke, geestelijke signatuur. Vanuit materialistisch oogpunt wordt het bestaan van het Ik vaak botweg ontkend of slechts als resultaat gezien van complexe hersenprocessen. In de antroposofie wordt het bestaan van het Ik als geestelijke wezenskern en morele instantie echter volop serieus genomen en bovendien in het perspectief van reïncarnatie geplaatst: onze individualiteit bestond al voor de geboorte en zal ook voortbestaan na de dood. Ons bestaan op aarde biedt ons de gelegenheid om te werken aan de ontwikkeling van ons Ik.

Doelgroep
Artsen, therapeuten, verpleegkundigen, pedagogen & overige geïnteresseerden. Ook studenten zijn van harte welkom: zij betalen een gereduceerd tarief. Dit symposium vormt ook een uitstekende mogelijkheid om kennis te maken met de inhoud en de reikwijdte van de antroposofie

Deelnemer ter plekke OF online als webinar
De locatie Op Hodenpijl bevindt zich in een landelijke omgeving en beschikt over ruime parkeergelegenheid. Ter plekke kunnen zo’n 200 deelnemers worden ontvangen. Er wordt een biologische lunch aangeboden. Daarnaast kan dit symposium ook online, als webinar worden gevolgd. De online deelnemers krijgen van tevoren via een e-mail een link toegestuurd, waarmee ze de verbinding tot stand kunnen brengen. Deze link is ook op een later moment te gebruiken.

Symposiumboekje
Er zal achteraf een boekje worden samengesteld waarin alle bijdragen van de sprekers zullen worden opgenomen en dat begin 2024 uitkomt. Men kan zich desgewenst inschrijven voor dit symposiumboekje.

Accreditatie en Sponsoring
Er is accreditatie aangevraagd bij de verschillende betrokken beroepsverenigingen.

Stichting Herfstcongres
De Stichting Herfstcongres heeft ten doel de antroposofische geneeskunde en haar therapieën te bevorderen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van congressen en symposia die zich richten op de antroposofische gezondheidszorg. Daarnaast wil zij de verbinding tussen geneeskunde, therapieën en pedagogiek versterken.

Folder
Alle informatie over het Herfstsymposium 2023 is ook samengevat in een folder waarvan een versie als pdf kan worden gedownload van deze site