U wilt zich aanmelden voor het Herfstsymposium 2024, maar de aanmelding is nog niet volledig. U dient nog een keuze uit de betaalmethodes te maken alvorens uw gegevens worden verzonden naar de organisatie.

De aan uw aanmelding verbonden kosten kunnen worden voldaan middels online betaling of door u zelf worden overgemaakt op IBAN NL49 INGB 0001 6080 77 (BIC van de bank: INGBNL2A) ten name van Herfstcongres te Zoetermeer onder vermelding van het factuurnummer.

Met betrekking tot deelname aan het congres geldt dat de aanmelding pas definitief is nadat de congreskosten zijn voldaan. Als uiterlijke betalingstermijn geldt 18 september 2024. Er geldt een maximum voor het aantal deelnemers. Toekenning van plaatsen verloopt in volgorde van betaling.

offline_congres

online_congres