Van Herfstcongres naar Herfstsymposium
Dit jaar geen groot Herfstcongres, maar wel een kleiner Herfstsymposium.

Geen Herfstcongres: we werden immers geconfronteerd met de drastische gevolgen van de coronacrisis en de daarbij aanhoudende 1,5 meter bepaling. Een Herfstcongres in de gebruikelijke zin was daarmee van de baan. Het Herfstcongres 2020 zou gewijd zijn aan de viering van 100 jaar Antroposofische Geneeskunde. Dat evenement stellen we nu uit naar volgend jaar, uiteraard met een kaarsje erbij op de verjaardagstaart: Herfstcongres 2021 over 100 + 1 jaar Antroposofische Geneeskunde zal plaatsvinden op 26 & 27 november 2021.

Wel een Herfstsymposium: op zaterdag 28 november verzorgen we een symposium over de actuele en nijpende coronacrisis vanuit verschillende gezichtspunten, waarbij ook antroposofische aspecten aan bod komen.

Coronacrisis
De coronacrisis houdt de wereld nog steeds danig in haar greep. De World Health Organization (WHO) verklaarde op 11 maart jl. COVID-19 tot pandemie en spreekt nog steeds van een zeer gevaarlijk virus. Zij deed en doet haar uiterste best om de angst voor het coronavirus maximaal aan te wakkeren. Vrijwel overal werden dan ook radicale maatregelen genomen ter beteugeling van COVID-19 door middel van onder meer lockdown, social distancing en de 1,5 meter afstandsregel. De gevolgen van deze maatregelen voor het sociale, economische en culturele leven zijn bijzonder zwaar en ingrijpend. Ze zorgen ook voor aanzienlijke gezondheidsschade. Veel democratische grondrechten zijn langdurig opgeheven, zoals het recht op bewegingsvrijheid en samenkomst. Ook democratische instituten (zoals parlement en gemeenteraden) zijn voor een groot deel buiten spel gezet.

De vraag kan worden gesteld of het geheel van deze maatregelen wel adequaat en proportioneel is in het licht van de problematiek waar tegenover men zich gesteld zag (en nog steeds ziet). Vanuit de samenleving klinken veel kritische geluiden, niet alleen van gewone burgers, maar ook van wetenschappers uit tal van disciplines.

In ons land laat de politiek zich terzijde staan door het Outbreak Management Team (OMT) met vooral specialisten op het gebied van virologie en epidemiologie. De door het OMT uitgebrachte adviezen worden doorgaans onverkort door de bewindspersonen uitgevoerd. Het OMT biedt jammer genoeg geen volledige openheid ten aanzien van de wetenschappelijke grondslag van de verstrekte adviezen. Aan de kritische geluiden uit de samenleving wordt weinig of geen aandacht besteed, zelfs niet als ze afkomstig zijn van deskundigen. Het is bovendien ook nog zo dat de gevestigde media vooral de stem van de overheid vertegenwoordigen en weinig ruimte bieden aan andersdenkenden met hun vaak goed onderbouwde argumenten. Op sociale media worden door providers zelfs afwijkende berichten gewist onder het motto dat alles wat tegen de visie van de WHO indruist als gevaarlijk nepnieuws moet worden beschouwd, waartegen de bevolking in bescherming moet worden genomen. Zo sluit de gevestigde orde haar gelederen en draagt daarmee bij aan een gesloten, vernauwende en polariserende samenleving.

Dit symposium wil echter een podium bieden voor een open dialoog ter zake van de coronacrisis.

Doelgroep
Artsen, therapeuten, verpleegkundigen, pedagogen & overige geïnteresseerden. Ook studenten zijn van harte welkom: zij betalen een gereduceerd tarief.

Het aantal deelnemers dat ter plekke aanwezig kan zijn, is helaas beperkt vanwege de 1,5 meter bepaling. De grote zaal in het Helicongebouw laat maximaal 50 mensen toe (inclusief medewerkers). Gelukkig kan er ook gekozen worden om het Herfstsymposium als Webinar op afstand te volgen via een online streaming faciliteit. De online deelnemers krijgen dan van tevoren via een e-mail een link toegestuurd, waarmee ze de verbinding tot stand kunnen brengen.

Accreditatie en Sponsoring
Er is accreditatie aangevraagd bij de verschillende betrokken beroepsverenigingen.
Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de volgende instanties: Iona Stichting, Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag, Nederlandse Vereniging Voor Euritmietherapie, V&VN Antroposofische Zorg, Weleda Benelux SE, Geert Groote College in Amsterdam en van de vele Vrienden van het Herfstcongres.

Afbeelding
De logo van de stichting Herfstcongres is gemaakt door Peter Giesen.

Stichting Herfstcongres
De Stichting Herfstcongres heeft ten doel de antroposofische geneeskunde en haar therapieën te bevorderen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van congressen die zich richten op de antroposofische gezondheidszorg. Daarnaast wil zij de verbinding tussen geneeskunde, therapieën en pedagogiek versterken.