Thema
Onafgebroken staan we in wisselwerking met de wereld om ons heen. Voortdurend nemen we – via onze ademhaling en stofwisseling – stoffen op en scheiden we ook weer stoffen uit. Dagelijks ondergaan we ook een overvloed aan indrukken vanuit het contact van onze zintuigen met de omgeving. Wat we zo allemaal opdoen, moet voldoende eigen gemaakt kunnen worden, anders worden we ziek.

Sommige stoffen die we opnemen, blijken in onze stofwisseling niet te kunnen worden verwerkt – een mogelijke aanleiding tot allergie. Allergieën komen steeds meer voor. Tegenwoordig heeft zo’n kwart van de Nederlandse bevolking last van luchtwegallergie. Volgens de World Health Organization (WHO) zal in 2050 de helft van de wereldbevolking minstens één vorm van allergie vertonen.

Ook indrukken kunnen een belasting vormen en moeilijk te verteren zijn. Ook hier speelt de persoonlijke constitutie een sleutelrol: sommige mensen zijn extra gevoelig voor indrukken, waarmee we terecht komen in het gebied van de hooggevoeligheid. Voor sommigen een zegen en talent, voor anderen een voortdurende kwelling en flinke hindernis. Verder speelt bij hooggevoeligheid ook mee, dat volgens Rudolf Steiner de mensheid “over de drempel” is gegaan en in de huidige en komende tijd steeds meer spontaan te maken krijgt met indrukken vanuit de geestelijke wereld, hetgeen voor veel verwarring en onrust kan zorgen en zo kan bijdragen aan de problematiek van hooggevoeligheid.

Zo kunnen we gevoelig, en zelfs overgevoelig reageren op prikkels vanuit de buitenwereld en wel op verschillende lagen van ons bestaan: lichamelijk – doorgaans grotendeels onbewust op basis van ons immuunsysteem, zielsmatig – al wat bewuster op grond van wat zich innerlijk aandient, en geestelijk – nog sterker bewust vanuit een meer of minder autonoom verzorgde levenskunst. Op al deze niveaus is het van belang om onze grenzen te verzorgen en om de kunst te leren verstaan deze grenzen voldoende te bewaken in het licht van onze eigen constitutie.

Doelgroep
Artsen, therapeuten, verpleegkundigen, pedagogen & overige geïnteresseerden. Ook studenten zijn van harte welkom: zij betalen een gereduceerd tarief.

Accreditatie en Sponsoring
Er is accreditatie aangevraagd bij de verschillende betrokken beroepsverenigingen.
Dit congres is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de volgende instanties: Iona Stichting, Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag, Nederlandse Vereniging Voor Euritmietherapie, V&VN Antroposofische Zorg, Weleda Benelux SE, Geert Groote College in Amsterdam en van de vele Vrienden van het Herfstcongres.

Afbeelding
De afbeelding die als logo voor het Herfstcongres 2019 wordt gebruikt is gemaakt door Peter Giesen.

Stichting Herfstcongres
De Stichting Herfstcongres heeft ten doel de antroposofische geneeskunde en haar therapieën te bevorderen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van congressen die zich richten op de antroposofische gezondheidszorg. Daarnaast wil zij de verbinding tussen geneeskunde, therapieën en pedagogiek versterken.

 

Spring naar toolbar