Algemene Voorwaarden Stichting Herfstcongres

Definities

De stichting: Stichting Herfstcongres, gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27358008.

Herfstcongres: Een door de stichting, doorgaans eenmaal per jaar, georganiseerde bijeenkomst waarop in de vorm van voordrachten en/of werkgroepen thematisch voor de stichting relevante onderwerpen aan de orde worden gesteld.

Deelnemer: Een natuurlijke persoon die is ingeschreven voor een Herfstcongres.

Congresboekje: een brochure bevattende de teksten van de op een Herfstcongres gehouden voordrachten.

Bestelling: Een aan de stichting gerichte opdracht tot levering van 1 of meer exemplaren van het congresboekje van 1 van de jaren die nog in voorraad zijn.

Vriend: Een natuurlijke persoon die de stichting financieel wil ondersteunen; als blijk van waardering mag een vriend het congresboekje van het lopende jaar kosteloos bestellen.

Aanmelding

Aanmelding voor het Herfstcongres vindt plaats door middel van het doorlopen van het volledige aanmeldproces op de website van de stichting afgesloten met het digitaal verzenden van de ingevoerde gegevens. De stichting bevestigt de aanmelding per e-mail onder toevoeging van een factuur. Mocht deze bevestiging niet binnen 15 minuten zijn ontvangen dan is het verstandig direct contact op te nemen met de stichting.

Een bestelling komt tot stand door middel van het doorlopen van het volledige bestelproces op de website van de stichting afgesloten met het digitaal verzenden van de ingevoerde gegevens. De stichting bevestigt de bestelling per e-mail onder toevoeging van een factuur. Mocht deze bevestiging niet binnen 15 minuten zijn ontvangen dan is het verstandig direct contact op te nemen met de stichting.

Aanmelding als Vriend van het Herfstcongres vindt plaats door middel van het doorlopen van het volledige aanmeldproces op de website van de stichting afgesloten met het digitaal verzenden van de ingevoerde gegevens. De stichting bevestigt de aanmelding per e-mail onder toevoeging van een factuur. Mocht deze bevestiging niet binnen 15 minuten zijn ontvangen dan is het verstandig direct contact op te nemen met de stichting.

Betaling

Tijdens het aanmeldproces voor het Herfstcongres wordt gekozen voor online betaling of zelf betalen. Is gekozen voor zelf betalen of is de online betaling niet succesvol afgehandeld dan dient de factuur uiterlijk op de dag voorafgaande aan het congres betaald te zijn. Bij niet-tijdige betaling is de deelnemer in verzuim en wordt niet toegelaten tot het congres. De deelnemer kan geen aanspraak maken op korting, verrekening of opschorting van betaling. Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling is de deelnemer alle kosten verschuldigd die de stichting moet maken om haar vordering te incasseren.

Tijdens het bestelproces voor een bestelling wordt gekozen voor online betaling of zelf betalen. Is gekozen voor zelf betalen of is de online betaling niet succesvol afgehandeld dan dient de factuur betaald te zijn alvorens de bestelling wordt geleverd.

Tijdens het aanmeldproces als Vriend wordt gekozen voor online betaling of zelf betalen. Is gekozen voor zelf betalen of is de online betaling niet succesvol afgehandeld dan dient de factuur betaald te zijn alvorens het recht ontstaat tot het gratis ontvangen van het congresboekje.

Annulering

De deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding voor het Herfstcongres te annuleren. Annulering vindt plaats per e-mail gericht aan info@herfstcongres.nl. Annulering is pas definitief wanneer deze is bevestigd door de stichting.

  • Annulering tot 14 dagen voor aanvang van het congres is gratis en de betaalde deelnemersbijdrage zal worden teruggestort.
  • Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van het congres wordt 50% van de deelnemerskosten in rekening gebracht, het restant wordt teruggestort.
  • Bij annulering in de week voorafgaande aan het congres of no show is het volledige bedrag verschuldigd.
  • De deelnemer kan wel kosteloos iemand als vervanger aanwijzen. De organisatie dient hierover uiterlijk bij aanvang van het congres per e-mail geïnformeerd te worden.

Een bestelling kan niet worden geannuleerd of retour gezonden.

Een aanmelding als Vriend kan niet worden geannuleerd en vervalt automatisch aan het einde van het kalenderjaar van aanmelding.