Hartelijk dank voor uw bestelling van de volgende congresboekjes van het Herfstcongres.

De bestelling is nog niet afgerond. U dient nog een keuze uit de betaalmethodes te maken alvorens uw gegevens worden verzonden naar de organisatie.

De kosten voor deze bestelling bedragen € .

 

De kosten kunnen worden voldaan middels online betaling of door u zelf worden overgemaakt op IBAN NL49 INGB 0001 6080 77 (BIC van de bank: INGBNL2A) ten name van Herfstcongres te Zoetermeer onder vermelding van het factuurnummer.

offline_boekjes

online_boekjes