Verloop van het congres
Op vrijdagavond houdt Matthias Girke – internist verbonden aan het ziekenhuis Havelhöhe in Berlijn en sinds kort ook leider van de Medische Sectie van de Algemene Antroposofische Vereniging in Dornach – een inleiding over diabetes en het metabool syndroom. Deze voordracht wordt simultaan vertaald. Diabetes mellitus neemt hand over hand toe en neemt steeds meer het karakter van een tijdsziekte aan. Welke fysiologische, psychische en geestelijke factoren liggen aan deze ziekte ten grondslag? Welke biografische en historische factoren spelen erin mee? Wat is de rol van de verschillende wezensdelen in het ziekteproces? Wat kan werkzaam zijn aan therapieën, leefwijze en geestelijke ontwikkeling?

Op zaterdagmorgen houdt Madeleen Winkler – huisarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) – een voordracht waarin zij zich enerzijds richt op hetgeen in de ketenzorg van diabetes te doen gebruikelijk is, maar anderzijds ook aandacht besteedt aan de mogelijke antroposofische therapieën en de preventie van diabetes en het metabool syndroom.

Op de zaterdag vinden ook twee rondes van zo’n 20 verschillende werkgroepen plaats vanuit diverse disciplines, waarvoor bij aanmelding kan worden ingetekend. Er wordt daarbij gewisseld van deelnemers.

Twee voor de aanpak van diabetes cruciale aspecten, namelijk: voeding en beweging, komen op zaterdagmiddag in kortere bijdragen aan bod. Allereerst bespreekt Veronique van Zeeland – natuurvoedingskundige – het belang van de voeding. Zij zal zich hierbij vooral richten op adviezen voor verantwoorde en heilzame voeding voor diabetes type 2 patiënten. Vervolgens gaat Gert Siebes – fysiotherapeut – in op het beroemde beeld van de wagenmenner van Delphi als uitdrukking voor zelfsturing en lichaamsbeheersing. In het bewegen kan een brug worden geslagen tussen geest en lichaam. Maar dat vereist wel scholing! Welke vorm kan deze scholing in onze tijd aannemen?

We zijn verheugd dat we het congres kunnen afsluiten met een speciaal optreden van het Nederlands Jeugd Strijkorkest (NJSO): jonge mensen vol idealen en enthousiasme brengen muziek die ons zielenleven volop in beweging kan brengen.

Spring naar toolbar