Verloop van het symposium
Het Herfstsymposium heeft een plenair karakter. Er zijn zes sprekers uit diverse vakgebieden met grotere en wat kleinere voordrachten: een medische voordracht van Christina van Tellingen gaat in op aard van de ziekte, de voordracht van Erwin Kompanje behandelt ethische vraagstukken van het gevoerde coronabeleid, Michaéla Schippers richt zich op opmerkelijke (gedrags)psychologische aspecten, Gert Siebes belicht als fysiotherapeut het belang van de aanraking, tast en nabijheid, Marco Ephraïm behandelt als huisarts de mogelijkheden van weerbaarheid in coronatijd en tenslotte gaat Jelle van der Schuit in op de actualiteit van het beeld van Michaël strijdend met de draak.

Er is tijdens het symposium voorzien in drie kunstzinnige opmaten: Xandor Koesen-York neemt het publiek mee in het spreken. AnnaMaria van Keulen zal met de deelnemers zingen en tenslotte zal Inga York-Koesen het bekende sprookje vertolken van De nieuwe kleren van de keizer (van Hans Christian Andersen).