Verloop van het symposium
Het Herfstsymposium heeft een plenair karakter. Er staan vier sprekers op het programma. Het symposium wordt geopend door Ed Taylor die stil zal staan bij een belangrijk aspect van de geschiedenis van de antroposofische geneeskunde, namelijk de rol van de bijzondere samenwerking tussen Rudolf Steiner en de nederlandse arts Ita Wegman. Ed Taylor geeft de volgende toelichting bij zijn voordracht: “U dacht dat wij het honderdeneenjarig bestaan van de antroposofische geneeskunst vierden? U heeft het mis! En u dacht Ita Wegman te kennen? Ooit hoorde ik de volgende anekdote: Ita Wegman antwoordde een dame, waar zij te gast was: ‘Geeft u mij maar kruidenthee.’ Even later bracht haar gastvrouw keurig een kopje thee, waarop Ita Wegman uitriep: ‘Maar dat schoteltje moet op het kopje, niet er onder! Anders zijn alle aroma’s al verdwenen voordat ik de thee maar geproefd heb!’ Ik wil u graag vertellen over de samenwerking tussen Ita Wegman en Rudolf Steiner, maar verklap verder niets: dan blijven de aroma’s bewaard.”

Vervolgens komt Christina van Tellingen  aan bod. De geboorte van antroposofische geneeskunde vond plaats in een tijd waarin het therapeutisch nihilisme alom heerste. De ontwikkeling van de geneeskunde nam weliswaar een hoge vlucht, maar zonder voldoende recht te doen aan een mensbeeld waarin het bezielde en geestelijke wezen van de mens tot uitdrukking komt. De antroposofie wil opkomen voor een integraal mensbeeld en voor een inclusief perspectief. Dat vergt geïndividualiseerde zorg en preventie. Christina zal ook stil staan bij hetgeen de toekomst van de geneeskunde van ons vraagt. Tevens zal zij aandacht besteden aan (epi)genetica, fysiologie en psychosomatiek in hun onderlinge samenhang met een wereldbeeld waarbij geestelijke aspecten een rol spelen.

We zijn buitengewoon vereerd en verheugd dat Michaela Glöckler ons symposium – hopelijk ‘live’ en niet op afstand – komt versterken! Zij was arts en kinderarts en heeft ook jarenlang op krachtige en bezielende wijze de medische sectie in Dornach geleid. Zij zal vanuit haar ervaringen terugkijken op 101 jaar antroposofische geneeskunde. Zelf voelde zij zich in haar ontwikkeling juist zeer sterk aangesproken door de tweede artsencursus van Rudolf Steiner die hij in 1921 gaf. In haar bijdrage zal zij ook stil staan bij het 100-jarig bestaan van de euritmietherapie. Ook zal zij haar ervaringen delen op het gebied van de coronapandemie. Haar voordracht zal simultaan worden vertaald door Xandor Koesen-York.

Als laatste spreker richt Xandor Koesen-York (spreektherapeut) zich op de vraag wat een mens zelf kan bijdragen aan zijn gezondheid en genezing. De verschillende antroposofische therapieën gaan uit van de actieve deelname aan het eigen genezingsproces. Aan de hand van de therapeutische spraakvorming zal dit gezichtspunt nader worden onderzocht.

In het symposium zijn ook drie kunstzinnige onderdelen opgenomen: Xandor Koesen-York neemt het publiek mee in het spreken. Om deze dag ook in muzikaal opzicht een feestelijk karakter te geven zal Daniël van der Hoeven op de vleugel een vertolking geven van de zo energieke Waldsteinsonate (opus 53) van Beethoven (1770-1827). Zo eren we deze grote componist die als een muzikale Prometheus zo veel innerlijk vuur en Michaëlische kracht ten toon spreidde: 2020 was tenslotte ook een Beethoven-jaar!

De dag wordt besloten met een verhaal in het teken van Michaël dat door Inga York-Koesen zal worden verteld.