Verloop van het congres
Op vrijdagavond houdt Erik Baars een voordracht over de “binnen – en buitenkant van allergieën”. De antroposofische gezondheidszorg heeft uitgaande van de reguliere feiten over allergieën aanvullende, geesteswetenschappelijke gezichtspunten over oorzaken, preventie en behandeling. Erik Baars zal de feiten over allergie op een rijtje zetten (de “buitenkant”), maar ook de blik verruimen met antroposofische kennis en ervaringskennis van antroposofische zorgprofessionals (de “binnenkant”). Op deze wijze ontstaat een vruchtbaar perspectief om patiënten steeds beter te kunnen helpen in het bewaken van hun lichamelijke grenzen.

Op zaterdagmorgen verzorgt Zoltán Schermann (arts) een voordracht over de problematiek van hooggevoeligheid onder de titel: “De ene hooggevoeligheid is de andere niet: levende samenhangen in de menselijke constitutie”. Waar aan de ene kant hooggevoeligheid een ander woord kan zijn voor uiterste kwetsbaarheid, kan zij aan de andere kant een bijzonder talent representeren. Hooggevoeligheid toont zich zowel in zielsmatige als lichamelijke verschijnselen. Vanuit de wezensdelen bezien, zijn er vele vormen van hooggevoeligheid mogelijk. In deze voordracht wil Zoltán Schermann een aantal voorbeelden uitwerken, die de diversiteit van hooggevoeligheid illustreren.

Op de zaterdag vinden – ’s ochtends en ‘s middags – ook twee rondes van verschillende werkgroepen plaats vanuit een grote variëteit aan disciplines, waarvoor bij aanmelding kan worden ingetekend. De deelnemers wisselen daarbij van werkgroep.

Op zaterdagmiddag volgt na de lunch een kortere plenaire sessie waarin zowel de allergie als de hooggevoeligheid weer aan bod komen. Vanuit zijn ruime ervaring als huisarts richt Joost Laceulle (arts) zich daarbij op de allergie. De antroposofische geneeskunde voorziet in een breed scala aan mogelijkheden om mensen op het gebied van allergie te adviseren en medicamenteus te ondersteunen. Daarbij is het van groot belang dat patiënten ook zelf de opvoeding van hun levenslichaam ter hand nemen. Vervolgens zal Annejet Rümke (arts, docent, auteur) kort ingaan op hooggevoeligheid bij kinderen, een onderwerp waarmee zij zich al jaren sterk bezighoudt en waar zij ook zelf in haar eigen jeugd mee te maken heeft gehad. We leven in een tijdperk van hectiek, overprikkeling en prestatiedwang, waarin stil zijn, je terugtrekken of alleen willen zijn al gauw als asociaal of zelfs als stoornis wordt gelabeld. Het is belangrijk om hooggevoeligheid te (h)erkennen en er rekening mee te houden zodat het kind zich in vertrouwen kan ontwikkelen, maar vooral ook om het als een normale eigenschap te zien, met voordelen en nadelen, zowel persoonlijk als sociaal. Hoe kunnen we zo omgaan met hooggevoelige kinderen dat ze kunnen gedijen in wie ze zijn en hun vleugels kunnen uitslaan, maar ook weerbaar en zelfverzekerd worden in een wereld die niet voor hen gemaakt lijkt. Komend najaar zal een boek van haar hand over dit onderwerp uitkomen.

Het congres eindigt met een euritmieopvoering in het teken van het begin van het oude testament Genesis, gesproken in het Hebreeuws, waarbij een aantal dagen van het scheppingsverhaal zullen worden uitgebeeld. De betreffende passages worden telkens in het Nederlands samengevat. In het scheppingsverhaal verschijnt uiteindelijk ook de mens op aarde en komt dan voor het eerst tegenover de wereld te staan: een oerfenomeen voor de mensheid, waarin ook de noodzaak van een gezonde uitwisseling met de wereld vanuit een goede begrenzing zich voor het eerst aankondigt.

Spring naar toolbar