Kosten

  • Als Deelnemer-ter-plekke bedragen de kosten voor dit congres € 85 (incl. koffie, thee & lunch). Studenten betalen € 45. Voor € 10 extra kunt u desgewenst intekenen op het symposiumboekje. Er is maar een gering aantal plaatsen beschikbaar. Bij het bereikte maximum stopt deze mogelijkheid.
  • Als Deelnemer-on-line geldt een minimumbedrag van € 10. Door meer te betalen sponsort u de activiteiten van de Stichting Herfstcongres. Vanaf € 25 beschouwen wij u als Vriend in 2020 en dan ontvangt u gratis het symposiumboekje.
  • Wordt of bent u Vriend in 2020 van het Herfstcongres dan ontvangt u gratis het symposiumboekje; bovendien kunt u dan gratis deelnemen als Deelnemer-on-line; u ontvangt dan te zijner tijd per e-mail de link voor de verbinding.
  • Het hierboven reeds vermelde symposiumboekje bevat de teksten van de voordrachten; dit boekje zal in het voorjaar van 2021 worden uitgebracht. Kosten: € 10 (inclusief verzending). Voor Vrienden van het Herfstcongres is het boekje gratis.
  • Na afloop van het symposium kunt u zich nog aanmelden als Deelnemer-achteraf. U ontvangt dan per e-mail de link naar de registratie van het symposium. Daarvoor geldt een minimumbedrag van € 10. Door meer te betalen sponsort u de activiteiten van de Stichting Herfstcongres. Vanaf € 25 beschouwen wij u als Vriend in 2020 en dan ontvangt u gratis het symposiumboekje.
  • Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website www.herfstcongres.nl. Tijdens de aanmelding wordt u in de gelegenheid gesteld om direct online te betalen. Pas na betaling geldt de deelname als definitief.  U kunt er ook voor kiezen om het bedrag zelf te betalen op grond van de factuur die per e-mail wordt verstuurd als onderdeel van de aanmeldingsprocedure. De kosten kunnen dan worden overgemaakt op rekening met IBAN: NL49 INGB 0001 6080 77 t.n.v. Herfstcongres te Zoetermeer onder vermelding van het factuurnummer.