Kosten en aanmelding

  • Als Deelnemer-ter-plekke bedragen de kosten voor dit congres € 90 (incl. koffie, thee & lunch). Studenten betalen € 45. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, op dit moment is dat aantal nog onbekend. De plaatsen worden toegekend in volgorde van volledige aanmelding (inclusief betaling).
  • U kunt intekenen op het symposiumboekje met alle voordrachten. Dit boekje wordt uitgebracht in het voorjaar van 2022. Kostprijs inclusief verzending: in Nederland € 10; buiten Nederland: € 15.
  • Als Deelnemer-on-line geldt een minimumbedrag van € 30. Door meer te betalen sponsort u de activiteiten van de Stichting Herfstcongres; u ontvangt te zijner tijd per e-mail de link voor de verbinding (YouTube-kanaal).
  • Wordt of bent u Vriend van het Herfstcongres in 2021 (minimale sponsoring: € 25 dan ontvangt u gratis het symposiumboekje. Bij een inleg vanaf € 45 kunt u gratis meedoen aan het Herfstsymposium als deelnemer-on-line. U ontvangt dan te zijner tijd per e-mail de link voor de verbinding (YouTube-kanaal).
  • Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

U kunt zich aanmelden via de website www.herfstcongres.nl. Tijdens de aanmelding wordt u in de gelegenheid gesteld om direct online te betalen. Pas na betaling geldt de deelname als definitief.  U kunt er ook voor kiezen om het bedrag zelf te betalen op grond van de factuur die per e-mail wordt verstuurd als onderdeel van de aanmeldingsprocedure. De kosten kunnen dan worden overgemaakt op rekening met IBAN: NL49 INGB 0001 6080 77 t.n.v. Herfstcongres te Zoetermeer onder vermelding van het factuurnummer.