Thema
Diabetes behoort tot de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland. Men schat het aantal diabetespatiënten in Nederland op zo’n 1,2 miljoen. Het merendeel betreft diabetes type 2, de vorm die doorgaans op oudere leeftijd optreedt, maar tegenwoordig steeds verder oprukt onder jongeren en tieners. Dat laatste geldt ook voor diabetes type 1. De gevolgen van diabetes kunnen groot en invaliderend zijn, zoals hart- en vaatproblemen en aantasting van het zenuwstelsel.

Redenen genoeg om aandacht te besteden aan deze ernstige ziekte. Maar in de wijdere context van diabetes speelt ook het metabool syndroom: dit betreft de combinatie van overgewicht, hoge bloeddruk, slechte cholesterolwaarden én een verstoorde bloedsuikerspiegel. Grofweg 1 miljoen Nederlanders, vooral ouderen, hebben hiermee te maken.

Het komende Herfstcongres wil zich bezig houden met diabetes en het metabool syndroom. Wat zijn de uiterlijke en innerlijke verschijnselen en hoe kunnen ze worden geduid vanuit het antroposofisch mensbeeld? Welke therapeutische mogelijkheden dienen zich aan? Het is intussen algemeen bekend dat de aanpak van diabetes type 2 en het metabool syndroom alleszins met leefstijlverandering te maken heeft, waarbij twee factoren voorop staan: gezonder eten en meer bewegen. Maar vanuit het psychisch-geestelijk perspectief van de antroposofie kan genoemde aanpak nog verder worden verruimd. Het vraagstuk van deze ziektebeelden kan dan worden gezien in het licht van een optredende wilsproblematiek: in welke mate lukt het de mens om voldoende actief in het leven te staan? Veel antroposofische therapieën zijn in staat om het wilsgebied te mobiliseren.

Doelgroep
Artsen, therapeuten, verpleegkundigen, pedagogen & overige geïnteresseerden. Ook studenten zijn van harte welkom: zij betalen een gereduceerd tarief.

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij de verschillende betrokken beroepsverenigingen.

Sponsors
Dit congres is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de volgende instanties: Iona Stichting, Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag, Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie, V&VN Antroposofische Zorg, Weleda Benelux SE, het Geert Groote College in Amsterdam en van de vele Vrienden van het Herfstcongres.

Afbeelding
De afbeelding die als logo voor het Herfstcongres 2018 wordt gebruikt is gemaakt door Peter Giesen.

Stichting Herfstcongres
De Stichting Herfstcongres heeft ten doel de antroposofische geneeskunde en haar therapieën te bevorderen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van congressen die zich richten op de antroposofische gezondheidszorg. Daarnaast wil zij de verbinding tussen geneeskunde, therapieën en pedagogiek versterken.

 

Spring naar toolbar