Presentaties Symposium 2020

Zoals gebruikelijk is er van het Herfstsymposium 2020 een congresboekje gemaakt. De hoofdsprekers hebben daartoe de inhoud van hun lezingen (spreektaal) omgewerkt naar een geschreven vorm (schrijftaal). Dat is altijd een proces waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen de inhoud van de oorspronkelijke bijdrage en de mogelijkheden van drukwerk, ook in relatie tot de omvang van de resulterende uitgave. Twee sprekers hebben besloten de door hen gebruikte PowerPoint presentatie voor download beschikbaar te stellen en zo hun bijdrage in volledigheid aan te bieden.

Onderstaand staat aangegeven om welke bijdragen het gaat. De naam van de auteur is tevens een link waarmee de download van de betreffende bijdrage wordt gestart.

Marco Ephraïm Weerbaar worden met corona

Jelle van der Schuit De actualiteit van het beeld van Michael